امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

پرینترلیزری سیاه سفید چهار کاره HP

پرینترهای لیزری چهار کاره قابلیت پرینت - اسکن - کپی - فکس را دارد
اگر درانتهای اسم چندکاره N وجود داشته باشد به نشانه NETWORK و داشتن قابلیت شبکه است
اگر درانتهای اسم چندکاره F وجود داشته باشد به نشانه FEEDER و داشتن قابلیت کاغد کش اتومات برای فکس و کپی و اسکن است
اگر درانتهای اسم چندکاره D وجود داشته باشد به نشانه DUPLEX و داشتن قابلیت پرینت دورو اتومات است
اگر درانتهای اسم چندکاره H وجود داشته باشد به نشانه HANDY و داشتن گوشی برای فکس است
اگر درانتهای اسم چندکاره W وجود داشته باشد به نشانه WIRLESS و داشتن قابلیت بی سیم است

مزایای استفاده ازدستگاههای چندکارهپرینتر HP M830
پرینتر HP M425DW
پرینتر HP M521DN
پرینتر HP M225DN
پرینتر HP M225DW
پرینتر HP M630H
پرینتر HP M630F
پرینتر HP M426FDN
پرینتر HP M426FDW
پرینتر HP M130FN
پرینتر HP M130FW
پرینتر HP M1212NF
پرینتر HP 1214FNH
پرینتر HP 1217FNW
پرینتر HP 1536DNF
پرینتر HP M127FN
پرینتر HP M127FW
پرینتر HP 1522
پرینتر HP 4730
پرینتر HP M425DN
پرینتر HP 3027X
پرینتر HP M525DN

قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر