امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

چیپست شمارشگر اچ پی

چیپست یا شمارنده وظیفه شمارش و کنترول تعداد برگ هایی را دارد که یک کارتریج با اندازه تونر مشخص و ظرفیت کاست خاص دارد در واقع هشدار تونر داخل کاست را به کار بر میدهد.

نوع چاپ

پرینترهای لیزر رنگی سازگار
    مدل چیپست HP
رنگی
 HP 1025/175/176/177
چیپست HP 1025
رنگی
 HP 1215/1312/1518/1515
چیپست HP 1215
 رنگی
 HP 1525/1415
 چیپست HP 1525
 رنگی
 HP 251/276
 چیپست HP 200
 رنگی
 HP 351/451/475/476
 چیپست HP 300
 رنگی
 HP 2025/2020/2320
 چیپست HP 2025
 رنگی
 HP 1600/2600/1017/1015/
چیپست HP 2600
 رنگی
 HP 3525/551/4025/4525
 چیپست HP 3525
 رنگی
 HP 3700/3500/3550
 چیپست HP 3700
 رنگی
 HP 3600/3505/3800/3000
 چیپست HP 3600
 رنگی
 HP 4600/4650
 چیپست HP 4600
 رنگی
 HP 4700/4730
 چیپست HP 4700
 رنگی
 HP 5225/5525/750
چیپست HP 5225
 رنگی
 HP 5500/5550
 چیپست HP 5500
 رنگی
 HP 6030/6040
چیپست HP 6015
 رنگی
HP 277DW/252DWچیپست HP 201
 

 
 

 
 

 
 

 قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر