امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

فیوزر فیلم

فیوزفیلم یا فیلم فیوزینگ  نواریست استوانه ای با لایه ای تفلون که یکی از بزرگترین ایرادی که در دستگاه های لیزری ایجاد میشد سوراخ شدن یا پارگی آن است این لایه با لایه تفلونی که دارد سبب میشو تا تونر ها ریخته شده در روی کاغذ بر روی آن نچسبد این قطعه دایما" در حال چرخش میباشد و نیروی چرخش خود را از پرس رولر میگیرد ،کار این قسمت پرس کردن و حرارت دادن به کاغذ می باشد به صورتی که کاغذ بین هیتر و پرس حرکت می کند و حرارت هیتر و فشارهای فنر ها عاملی می شود که پرینت ها پرس گشته و با حرارت پخته شود این مرحله مرحله آخر می باشد

 نوع چاپ
 پرینترهای سازگار
 مدل فیلم فیوزینگ HP
 سیاه سفید
 HP 1000/1160/1150/1022
 فیلم فیوزینگ HP 1010
  سیاه سفید HP 3310/3330/1008/3390
  فیلم فیوزینگ HP 1005
  سیاه سفید HP 3200/1100/E16
  فیلم فیوزینگ HP 1100
  سیاه سفید HP 1320/2014/2015/3055
  فیلم فیوزینگ HP 1300
  سیاه سفید HP 1205/1505/1522
  فیلم فیوزینگ HP 1505
  سیاه سفید HP 1022/1510/1310/1210
  فیلم فیوزینگ HP 2100
  سیاه سفید HP 2200/2300/2400/2500
  فیلم فیوزینگ HP 2200
  سیاه سفید HP 3005
 فیلم فیوزینگ HP 3005
  سیاه سفید HP 3550/3700/2820
  فیلم فیوزینگ HP 3500
  سیاه سفید HP 4100
  فیلم فیوزینگ HP 4100
  سیاه سفید HP 5200/706/435/5100
  فیلم فیوزینگ HP 5200
  سیاه سفید HP 201/127/125/225
  فیلم فیوزینگ HP 127
  سیاه سفید HP 1102/1212/1132
  فیلم فیوزینگ HP 1102

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر