امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

پیکاپ رولر


پیکاپ رولر پرینتر یا چاپگر قطعه ایست که در کشیدن کاغذ کاربرد دارد


نحوه تعویض وتمیز کردن پیکاپ رولر

1.مرحله اول:
پرینتر خودرا خاموش کرده وسیم برق را بکشید.اجازه دهید تا چاپگر خنک شود.

2.مرحله دوم:
درب پرینتر خود را باز کنید وکارتریج را از محل خود خارج کنید.

3.مرحله سوم:
محل قرارگیری پیکاپ رولر در داخل پرینتر می باشد.این غلطک بسیار بزرگ است و رنگ ان خاکستری می باشد.محل قراگیری ان در وسط و پشت محل قرار گیری کارتریج است که پس از برداشتن کارتریج محل ان بسیار واضح است.

نکته مهم:هنگام تعویض ویا تمیز کردن پیکاپ رولر از دست زدن به تراسفر رولر جدا خوداری نمایید
ترانسفر رولر غلطک لاستیک اسفنجی سیاه رنگ می باشد که در زیر محل قرار گیری کارتریج است.بهتر برای این کار از یک ورق کاغذ استغاده شود به این صورت که در هنگام تعویض یا تمییز کردن پیکاپ رولرکاغذ را روی ترانسفر رولر قراردهید.

مرحله چهارم:
پیکاپ رولر را به سمت پایین چرخانده و به سمت جلوی پرینتر بکشید

مرحله پنجم:
به ارامی و با دقت پیکاپ رولر را در جهت مستقیم بیرون اورید

مرحله ششم:
برای تمیز کردن پیکاپ رولر به یک پارچه بدون پرزو مقداری الکل احتیاج دارید پارچه بدون پرز را به الکل اغشته کرده به ارامی روی پیکاپ رولر بکشید از فشار دادن و یا خشن کشیدن پارچه جدا خوداری نمایید.با مکی دقت و حوصله می توانید به راحتی این عمل ر ا انجام دهید

نکته مهم:الکل ماده ای قابل اشتعال است پس برای اجتناب از هرگونه خطر تمیز کردن پیکاپ رولر را در محلی به دوراز مواد اشتعال زا انجام دهید.هم چنین اجازه دهید تا پیکاپ رولر بعد از تمیز کردن کاملا خشک شود سپس در جای خود قرار دهید .قبل از خشک شدن پیکاپ رولر دستگاه را به برق نزنید.
توجه:در صورت نبود الکل می توانید پارچه بدون پرز را به مقدار بسیار کم مرطوب نمایید

مرحله هفتم:
با استفاده از یک پارچه خشک بدون پرز پیکاپ رولر را از هرگونه گردو خاک تمییز فرمایید

مرحله هشتم:
قبل قراردادن پیکاپ رولر در محل خود حداقل 20 دقیقیه صبر نمایید تا کاملا خشک گردد سپس در محل خود قرار دهید

مرحله نهم:
طرز صحیح قرار دان پیکاپ رولرو نحوه قرارگیری خود پیکاپ رولر درمحل
توجه داشته باشید که طرز صحیح قرار گیری پیکاپ رولر به این صورت است که زبانه های دایره ای شکل به سمت بالا و زبانه های مستطیلی شکل در قسمت پایین قراردارد قسمت از پیکاپ رولر دارای سطحی صاف است که به پشت چاپگر واردمی شود.که در هنگام قرار دان پیکاپ رولر این نکته بسیار حائز اهمیت است

مرحله دهم:
پیکاپ رولر به سمت پایین چرخانده و هنگامی که در جای خود قرار گرفت با ضربه ای ناگهانی و محکم ان را درجای خود قرار دهید

مرحله یازدهم:
کارتریج را در خود قرا دهید ودرب پرینتر را ببندید

مرحله دوازدهم:
پرینتر را به برق زده روشن نمایید.

 پرینترهای سازگار
 مدل پیکاپ کاغذکش پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
پیکاپ کاغذکش پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP 4300,HP 4200 پیکاپ کاغذکش پرینتر 4200
  HP 1212,HP 1522,HP 1132,HP 1006 پیکاپ کاغذکش پرینتر 1005
   HP 1329,HP 1018,HP 1020,HP 3052 پیکاپ کاغذکش پرینتر 1010
    HP 4015,HP 602,HP 603
 پیکاپ کاغذکش پرینتر 4014
    HP 706,HP 5100,HP 5200,HP 435 پیکاپ کاغذکش پرینتر 5000
    HP 2014,HP 2015,HP 1160 پیکاپ کاغذکش پرینتر 1320
    HP 4050,HP 8100,HP 4000 پیکاپ کاغذکش پرینتر 4050
    HP 1300,HP 3300,HP 1150 پیکاپ کاغذکش پرینتر 1200
    HP 3035,HP 3015,HP 3027 پیکاپ کاغذکش پرینتر 3005
  HP 125,HP 225,HP 201,HP 201
 پیکاپ کاغذکش پرینتر 127
  HP 276,HP 251 پیکاپ کاغذکش پرینتر 251
  HP 277,HP 252 پیکاپ کاغذکش پرینتر 252
  HP 476,HP 451,HP 351 پیکاپ کاغذکش پرینتر300
  HP 551,HP 3525,HP 553 پیکاپ کاغذکش پرینتر 551
HP 601,HP 602,HP 603
پیکاپ کاغذکش پرینتر 601
 HP 400,HP 425,HP 401پیکاپ کاغذکش پرینتر 400
 HP 1217,HP 1214,HP 1132پیکاپ کاغذکش پرینتر 1102
HP 402,HP 426
پیکاپ کاغذکش پرینتر 402
HP 452,HP 477
 پیکاپ کاغذکش پرینتر 452
HP 1215,HP 2025,HP 1525,HP 1415   پیکاپ کاغذکش پرینتر 2025
 HP 750,HP 5225 
  پیکاپ کاغذکش پرینتر 5225
 HP 5525,HP 5550 
  پیکاپ کاغذکش پرینتر 5500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر