امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

درام تونر کارتریجهای اچ پی

هنگام باز کردن بسته بندی محافظ و نصب درام دقت فرمایید که سطح درام بسیار حساس است و در صورت خش افتادن یا آسیبب سطحی به آن، کیفیت چاپ  تحت تاثیر قرار می گیرد.


 نوع چاپ

 پرینترهای سازگار
 مدل درام اچ پی
 سیاه سفید

 HP 1010/1012/1015/1018/1022/3050
 Q2612A/درام HP 1010
  سیاه سفید
 HP 1100/3100/3150/3200
 C4092A/درام HP 1100
  سیاه سفید
 HP 1200/1000/1150/1300/3330
 C7115A/درام HP 1200
  سیاه سفید
 HP 1320/1160/3390
 Q5949A/درام HP 1320
  سیاه سفید
 HP 2015/2014/2727
 Q7553A/درام HP 2015
  سیاه سفید
 HP 201/125/127/225
  CF283A/درام HP 127
  سیاه سفید
 HP 1566/1606/1600/1536
  CE278A/درام HP 1536
  سیاه سفید
 HP 1102/1132/1212/1214/1217
   CE285A/درام HP 1212
  سیاه سفید
 HP 1005/1006/1505/1120/1522
   CB436A/درام HP 1505
  سیاه سفید
 HP 2035/2055/2030/2050
   CE505A/درام HP 2035
  سیاه سفید
 HP 401/401DN/425/402/426/401DW
   CF280A/درام HP 400
  سیاه سفید
 HP 2400/2420/3027/3005
   Q6511A/درام HP 2430
  سیاه سفید
 HP 3015DN/3015
   CE255A/درام HP 3015
  سیاه سفید
 HP 4015/4014/4515
   CC364A/درام HP 4015
  سیاه سفید
 HP 5000/5100
   C4129X/درام HP 5000
  سیاه سفید
 HP 5200/5025/5035
   Q7516A/درام HP 5200
  سیاه سفید
 HP 706/701/435
   CZ193A/درام HP 706
  سیاه سفید
 HP 712/725
   CF214A/درام HP 712
  سیاه سفید
 HP 601/602/603/4555
    CE90A/درام HP 601
رنگی
 HP 1025/175/176/177
درام HP 1025
رنگی
 HP 1215/1312/1518/1515
درام HP 1215
 رنگی
 HP 1525/1415
 درام HP 1525
 رنگی
 HP 251/256/252/277
 درام HP 200
 رنگی
 HP 351/451/475/476
 درام HP 300
 رنگی
 HP 2025/2020/2320
 درام HP 2025
 رنگی
 HP 1600/2600/1017/1015/
درام HP 2600
 رنگی
 HP 3525/551/4025/4525
 درام HP 3525
 رنگی
 HP 3700/3500/3550
 درام HP 3700
 رنگی
 HP 3600/3505/3800/3000
 درام HP 3600
 رنگی
 HP 4600/4650
 درام HP 4600
 رنگی
 HP 4700/4730
 درام HP 4700
 رنگی
 HP 5225/5525/750
درام HP 5225
 رنگی
 HP 5500/5550
 درام HP 5500
 رنگی
 HP 6030/6040
درام HP 6015
 


 

 
 

 
 

 
 

 


درام HP 1005
درام HP 1320
درام HP 05
درام HP 1200
درام HP 1215

قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر