امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هد

فوم رولر تونر کارتریج اچ پی

فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه پرینت، شارژ اضافی روی درام را پاک می کند . نوع چاپ

 پرینترهای سازگار
 مدل فوم رولر اچ پی
 سیاه سفید

 HP 1010/1012/1015/1018/1022/3050
Q2612A/فوم رولر HP 1010
  سیاه سفید
 HP 1100/3100/3150/3200
C4092A/فوم رولر HP 1100
  سیاه سفید
 HP 1200/1000/1150/1300/3330
C7115A/فوم رولر HP 1200
  سیاه سفید
 HP 1320/1160/3390
Q5949A/فوم رولر HP 1320
  سیاه سفید
 HP 2015/2014/2727
Q7553A/فوم رولر HP 2015
  سیاه سفید
 HP 201/125/127/225
CF283A/فوم رولر HP 127
  سیاه سفید
 HP 1566/1606/1600/1536
CE278A/فوم رولر HP 1536
  سیاه سفید
 HP 1102/1132/1212/1214/1217
CE285A/فوم رولر HP 1212
  سیاه سفید
 HP 1005/1006/1505/1120/1522
CB436A/فوم رولر HP 1505
  سیاه سفید
 HP 2035/2055/2030/2050
CE505A/فوم رولر HP 2035
  سیاه سفید
 HP 401/401DN/425/402/426/401DW
CF280A/فوم رولر HP 400
  سیاه سفید
 HP 2400/2420/3027/3005
Q6511A/فوم رولر HP 2430
  سیاه سفید
 HP 3015DN/3015
CE255A/فوم رولر HP 3015
  سیاه سفید
 HP 4015/4014/4515
CC364A/فوم رولر HP 4015
  سیاه سفید
 HP 5000/5100
C4129X/فوم رولر HP 5000
  سیاه سفید
 HP 5200/5025/5035
Q7516A/فوم رولر HP 5200
  سیاه سفید
 HP 706/701/435
CZ193A/فوم رولر HP 706
  سیاه سفید
 HP 712/725
CF214A/فوم رولر HP 712
  سیاه سفید
 HP 601/602/603/4555
CE90A/فوم رولر HP 601


قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر