امروز :
1مشاوره خرید پرینتر
2کارانتی
3پرداخت
4ارسال
قاطی
پلاتر
2درام
هدکارتریج جوهرافشان کانن
     کارتریج کانن Canon CLI 8C
کارکرد: 490 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MX 850, MX 700, IX 4000, Pro 9000 Mark ll, IP 4300, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 600, MP 610, MP 800, MP 810, MP 970, IP 3500, IP 4200, IP 4500, IP 5200, IP 6700 D, IX 5000 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon CLI 8M
کارکرد: 490 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MX 850, MX 700, IX 4000, Pro 9000 Mark ll, IP 4300, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 600, MP 610, MP 800, MP 810, MP 970, IP 3500, IP 4200, IP 4500, IP 5200, IP 6700 D, IX 5000 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon CLI 8PC
کارکرد: 490 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MX 850, MX 700, IX 4000, Pro 9000 Mark ll, IP 4300, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 600, MP 610, MP 800, MP 810, MP 970, IP 3500, IP 4200, IP 4500, IP 5200, IP 6700 D, IX 5000 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon CLI 8Y
کارکرد: 490 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MX 850, MX 700, IX 4000, Pro 9000 Mark ll, IP 4300, MP 500, MP 510, MP 520, MP 530, MP 600, MP 610, MP 800, MP 810, MP 970, IP 3500, IP 4200, IP 4500, IP 5200, IP 6700 D, IX 5000 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon EP 22
کارکرد: 2500 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: LBP 800, LBP 810, LBP 1120 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon EP 25
کارکرد: 2000 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: LBP 1210 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon EP 27
کارکرد: 2500 برگ قابل استفاده در دستگاه های کانن: MF 3220 ،MF 5770 ،LBP 3200 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید .
 
     کارتریج کانن Canon FX 10
کارکرد: 2000 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MF 4120, MF 4140, MF 4150, MF 4160, MF 4690, MF 4320, MF 4330, MF 4340, MF 4350, MF 4370, MF 4380, L140, L160, MF 4010, L100, L120 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon FX3
کارکرد: 2700 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: L 60, L 90, L 200, L 240, L 250, L 260, L280, L290, L295, L300, L350, L360 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon PG 50
کارکرد: 545 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MX 300, MX 310, MP 160, MP 180, MP 450, MP 460, JX 210, JX 510, JX 200, JX 500 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon PG 520 BK
کارکرد: 324 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: MP 550, MP 630, MX 860, IP 4700, IP 3600, IP 4600 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon PGI 425B
کارکرد: 4000 برگ قابل استفاده در دستگاه های کانن: IP 4840, MG 5140, MG 5240, MG 6140, MG 8140 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon PGI 5 BK
قابل استفاده در دستگاه های کانن: IX 4000 »قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن Canon PGI 7BK
کارکرد: 560 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: IX 7000, MX 7600 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
     کارتریج کانن مدل: Canon 712
کارکرد: 1500 برگ دستگاههای سازگار: LBP 3010 LBP 3100
 
     کارتریج کانن مدل: Canon BCI 6R
کارکرد: 210 برگ قابل استفاده در دستگاههای کانن: BJC 8200, S 800, S 820, S900, I905, I 990, I9950, IP 600D, IP 8500
         

 دفعات بازدید(1013)  ٢٠:٥٠:٤٦  جمعه ٢٢ شهريور ١٣٩٢

قیمت پرینتر و کارتریج
اخبار پرینتر کارتریج اسکنر
خبرنامه پيامكي HP
خبرنامه سايت HP
پشتيباني آنلاين پرینتر